KARTA OBIEKTU  

NR 36

 

1.     Adres

Ul. Rycerska 7/8

2.    Umiejscowienie

Front budynku, lewa strona na poziomie rampy

3.    Treść

·        oryginalna: „Brot...rkauf der Danziger Brotfabri...”

·        rekonstruowana: „Brotverkauf der Danziger Brotfabrik”

·        tłumaczenie: „Sprzedaż chleba z Piekarni Gdańskiej”

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania, brak kilku liter, nie przeszkadzający jednak w odczytaniu treści napisu; mieściła się w tym budynku Piekarnia Gdańska

Skan przedwojennego zdjęcia pochodzi z książki Jerzego Sampa  Miasto tysiąca tajemnic, Gdańsk 1999, wyd. Marpress, s. 78