KARTA OBIEKTU

NR 117

 

1.     Adres

      ul. Wiosny Ludów 7

2.    Umiejscowienie

       Ponad wejściem

3.    Treść

·        oryginalna:             "...SEEMANN..."  

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                   

4.    Uwagi